Teràpia familiar i de parella

Psicoentropia Teràpia familiar i parella

Per millorar la comunicació, límits, convivència. Problemes amb els fills, dificultats relacionals.

Altres teràpies

Psicoentropia Trastorns ansietat

Trastorns d’ansietat

Fòbies, crisis d’ansietat, trastorn obsessiu compulsiu, trastorn d’ansietat generalitzada, trastorn per estrès post traumàtic.