COM TRACTAR LA DROGODEPENDÈNCIA

COM TRACTAR LA DROGODEPENDÈNCIA

Quan pensem en la paraula DROGA segurament pensem en cocaïna, heroïna, èxtasis…. aquestes drogues han estat molt presents en mitjans de comunicació, pel·lícules, sèries i denoten una sèrie de connotacions culturals negatives que esdevenen de la simple paraula “DROGA”.  No és d’estranyar que ens faci més por la cocaïna, que les begudes energètiques, l’heroïna que l’alcohol, o l’èxtasi enfront la marihuana. I que passa amb l’alcohol? L’últim informe del ministeri de sanitat, confirma que la droga més utilitzada per els joves d’entre 14 a 18 anys, és l’alcohol situant l’edat d’inici als 14 anys. Cal remarcar que la mitjana d’edat on es produeixen les primeres intoxicacions etíliques agudes és als 14,7 anys. (informe 2022, Ministerio de sanidad).

Conceptes importants:

·  Droga: Substància introduïda a l’organisme (no mèdica) que té efectes al sistema nerviós central, i que altera el funcionament del nostre organisme. Poden alterar la consciència, l’estat d’ànim, la conducta o els processos de pensament de l’individu.

·      Dependència: Consisteix a l’estat on l’individu necessita consumir contínuament per evitar els símptomes d’abstinència. Existeix la dependència física i la psicològica.

o   Física: sèrie de símptomes fisiològics produïts de la manca de consum.

o   Psicològics: Sentiment de satisfacció i de desig de repetir l’experiència amb la droga, o evitar el malestar que es produeix en no prendre’s.

·    Addicció: És el desig imparable de continuar consumint droga com a resultat d’un consum reiterat.

·    Tolerància: Procés d’adaptació física davant d’una determinada quantitat de droga, l’individu, una vegada ha creat la tolerància, necessita augmentar la dosi per sentir els mateixos efectes

Drogodependent: L’individu necessita la substància i tota la seva vida gira al voltant d’aquesta, encara que això suposi la pèrdua d’àrees importants de la seva vida.

·       Utilitzar la substància amb més quantitat o per més temps que el previst

·       Presa de consciència sobre la dificultat de deixar-la

·       Destina una gran part del seu temps a consumir o buscar fer-ho

·       Intoxicacions freqüents o símptomes d’abstinència

·       Reducció o abandó de la xarxa social, la  família i/o el treball

·      Utilitzar la droga tot i ser conscient de les problemàtiques derivades de fer-ne ús per reduir el malestar provocat per la seva falta

Perquè hi ha algunes persones que s’enganxen i altres no?

Totes les drogues produeixen canvis en el nostre sistema nerviós central i per tant canvis en l’estructura del nostre cervell i si es produeixen aquests canvis es genera una màxima clara: imagina que cada vegada que menges un trosset de xocolata el teu cervell experimenta una petita sensació de benestar, atribuir el consum de xocolata al benestar pot ser un acte que vinculis de forma repetida i per tant és fàcil que la conducta es repeteixi, ara ja pots tornar a la nevera a per més xocolata. Això normalment no és tant fàcil de fer-ho amb una pastanaga o una ceba oi?

En la droga l’efecte a nivell cerebral és superior al trosset de xocolata, per tant la seva funció és intentar que repeteixis una vegada i altra aquesta mateixa conducta.

Els estudis també manifesten la importància de l’entorn en aquest “enganxe” doncs els anomenats determinats socials predisposen al consum de substàncies (marginalitat, conflictivitat, pobresa, exclusió, baix nivell d’estudis, atur, acceptació de la substància dins la família, accessibilitat, aïllament…) i per contra determinades drogues com la cocaïna poden estar ben acollides en classes socials més altes.

Altres estudis remarquen la importàncies dels factors hereditaris i biològics.

Doncs tots els factors (biològics, psicològics i socials) son importants en el desenvolupament d’una drogodependència.

Quina és la funció:

La seva funció és doncs la de produir benestar, eufòria, disfòria, estats alterats de la consciència, desinhibició, evitar el dolor…. 

Classificació:

·    Depressores: Deprimeixen el sistema nerviós central (relaxació profunda de l’activació fisiològica i cognitiva)

o   Alcohol

o   Ansiolítics

o   Opiacis (heroïna)

o   GHB (èxtasis líquid)

·       Estimulants: (genera eufòria i augment d’activitat)

o   Cocaïna

o   Amfetamines

o   Cafeïna i Taurina (begudes energètiques)

o   Nicotina

·       Al·lucinògenes: (alteració de la percepció)

o   Bolets al·liciongens

o   Derivats del cannabis

o   LSD

El paper de la família:

Quan existeix una drogodependència la persona pot passar per diferents fases:

·      Precontemplació: La persona no és conscient del problema, canvia de conversa quan es parla del tema, s’enfada de forma excessiva, posa la responsabilitat del problema a factors familiars o hereditaris.

·    Contemplació: Comencen a veure el problema i volen resoldre’l, volen entendre la causa, demanen ajuda i busquen alternatives, saben que necessiten ajuda d’un tercer.

·     Acció: Moment en el que comencen a canviar de conductes, esforç per recuperar el temps perdut.

·  Manteniment: Compromís i manteniment després de llarg tems, persistència i capacitat de canvi.

Aquestes etapes no van numerades i la majoria de persones fluctuen entre unes i altres en diferents moments de la recuperació. La família pot acompanyar en aquest procés amb una posició ferma i propera. En ocasions les famílies poden sentir un alt sentiment de cansament ja que han experimentat en diverses situacions la sortida i entrada del membre implicat del cicle de canvi, aquests sentiments són totalment normals i és bo poder recórrer a ajuda professional per sostenir la situació.

 

 

 

Més articles